Les biòpsies són proves mèdiques poc invasives que consisteixen en l'extracció d'una mostra de teixit o de cèl·lules per tal d'efectuar diagnòstics sobre patologies, en aquest cas, dermatològiques.

El doctor recomanarà efectuar una biòpsia quan detecti alguna anomalia a la pell del pacient, amb el fi d'extreure conclusions que ajudin a identificar la patologia que pugui patir el pacient.

 

Tipus de biòpsies dermatològiques

Biòpsia cutània, subcutània i mucosa

Les biòpsies cutànies, subcutànies i mucoses són procediments mèdics que consisteixen a prendre una mostra de teixit del pacient per analitzar-la. Aquest tipus de biòpsies es realitzen, normalment, per detectar malalties autoimmunes, melanomes i d'altres tumors o patologies dermatològiques.

Com que la pell és un òrgan de molt fàcil accés, ja que recobreix tot el cos humà, les biòpsies cutànies, subcutànies i mucoses es poden efectuar molt fàcilment, i de forma molt poc invasiva per al pacient. Per això, la durada d'una prova mèdica d'aquest tipus és, normalment, de menys de mitja hora i no requereixen ingrés hospitalari. A més, les biòpsies cutànies, subcutànies i mucoses no tenen contraindicacions mèdiques i no és necessària cap preparació prèvia al test.

Procediments per a la biòpsia

El procés més simple consisteix, tan sols, a raspar la superfície de la pell per extreure'n la mostra, i es pot seguir el mateix mètode per a les biòpsies mucoses (raspant les membranes o mucoses).

Una altra possibilitat és preparar la zona afectada, desinfectar-la i anestesiar-la, mitjançant una petita injecció. Després s'extreu la part de pell per a l'anàlisi i, finalment, es tanca la ferida amb un o dos punts de sutura. Les cicatrius que puguin quedar després d'una biòpsia cutània són gairebé imperceptibles.

Complicacions

Les complicacions mèdiques que es puguin derivar d'una biòpsia cutània són realment menors i de fàcil tractament i resolució.