La diabetis i la pell

with No hi ha comentaris

La diabetis és una malaltia crònica que afecta tot l’organisme. La pell n’és un dels territoris preferits i es considera que un 33% dels pacients diabètics tenen o tindran afectacions cutànies degudes a aquesta malaltia. Una pell massa seca hi és present quasi sempre.

En primer lloc, les infeccions són molt més habituals ja que el sucre afavoreix el creixement dels gèrmens. Las derma
tosis produïdes per fongs (del gènere càndida) són habituals. Afecten els plecs per la humitat d’aquests espais (i els veiem sota els pits, interdigitals, engonal, aixelles) i les mucoses i semimucoses (oral, vaginal, del gland) També molts voltadits (afectació al voltant de les ungles) poden tenir una causa propiciada per l’excès de sucre. Fins i tot sovint són indicadores d’una diabetis que pot ser desconeguda encara. Convé tenir en compte que solen reaparèixer si la diabetis no es controla prou bé.

Diabetis - fongs a la pell

Diabetis - bacteris a la pell


També les produïdes per bacteris (afectacions dels fol·licles pilosos, impetigens –afectació d’àrees més o menys extenses amb crostres i supuració-).

També la diabetis pot originar picor en qualsevol zona del cos i com dèiem abans també en ocasions ha servit per a diagnosticar una diabetis no prou establerta com a tal.

Les zones més allunyades del centre del cos, com les cames i peus també s’afecten de manera típica. La diabetis compromet la circulació de la sang en els petits vasos i la pell se’n ressenteix. La falta de pèl, de suor, de sensibilitat cutània al dolor i/o a la vibració mecànica, es deuen a una d
iabetis que repercuteix en la pell. Aquesta pèrdua de sensibilitat fa que surtin nafres als dits, a la planta dels peus, que a vegades comporten amputacions.

La zona pretibial (canya de la cama) s’afecta de manera particular. També hi surten unes nafres molt difícils de curar amb un aspecte i distribució típiques.

Altres afectacions són el que anomenem granulomes anulars, lesions que de manera disseminada o localitzada, rodonetes i amb cantos sobreelevats, solen ser molt més freqüents en la diabetis.

La diabetis a la pell ens ocasionarà patologies que seran prou empipadores o tindran gran trascendència i comportaran complicacions.

En resum, la diabetis a la pell ens ocasionarà patologies que o bé seran prou empipadores o bé tindran gran trascendència i comportaran complicacions importants. Controlem bé els nivells de sucre a la sang i tinguem una higiene acurada d’aquestes zones distals (o allunyades), com els peus i que possiblement, de manera inadvertida podrien emmalaltir fàcilment.